استخدام  پیک موتوری باموتور

استخدام پیک موتوری باموتور

پیک موتوری باموتور در رستوران فرنگی منطقه قیطریه چیذر حقوق ثابت یا سرویسی + بیمه و صبحانه و ناهار و شام نیازمندیم .

09125571544