کارگرساده  جهت رستوران

کارگرساده جهت رستوران

به‌ تعدادی‌کارگرساده با شرایط عالی جهت کار دررستوران نیازمندیم خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی ، جنب پمپ بنزین ، پلاک .

2220