استخدام زیگزاگ دوز

استخدام زیگزاگ دوز

به تعدادی راسته دوز میاندوزکار و زیگزاگ دوز نیازمندیم - نازی آباد .

09190857589