استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی

نیروی خدماتی خانم یا آقا جهت یک شرکت معتبر ترجیحا دیپلم - 2 سال سابقه کار .

09359405539