استخدام مهندس کامپیوتر

استخدام مهندس کامپیوتر

شرکتی در میدان ونک استخدام همکار خانم جهت پشتیبانی امور کامپیوتر (سخت افزار-نرم افزار) ارسال رزومه پارسی به : .

jobs@sarzaminenikan.com