استخدام زیگزال دوز و ومیاندوزکار

استخدام زیگزال دوز و ومیاندوزکار

به تعدادی زیگزال دوز و چرخکار و‌ میاندوز کار جهت تریکو بچه گانه با حقوق ثابت و‌بیمه نیازمندیم محدوده میدان ولی عصر .

88909774 , 09373713192