استخدام آهنگر

استخدام آهنگر

کارگر جهت تعمیرتریلی یخچال،آهنگر وفایبرگلاس کار و نقاش‌ماهرو نیمه‌ماهرنیازمندیم .

09123395680