استخدام مراقب خانم و  آقا

استخدام مراقب خانم و آقا

تعدادی مراقب خانم و آقا، جهت کار در مرکز سالمندان محدوده نیاوران نیازمندیم. و .

26470144 , 26454892