استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

به یک نفر حسابدار زیر 30 سال ترجیحا با سابقه کاری جهت کار در نمایندگی خودرو نیازمندیم ارسال رزومه به .

mahmoodkiaei@yahoo.com