استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

کارمند فروش (خانم) جهت تامین قطعات صنعتی محدوده میدان فردوسی نیازمندیم .

09059058732