استخدام خانم

استخدام خانم

به یک خانم برای انجام کارهای داخلی شرکت در محدوده فاطمی نیازمندیم. تماس ساعت اداری .

88350712