منشی آشنا به حسابداری و امور اداری

منشی آشنا به حسابداری و امور اداری

منشی با سابقه بالای 7 سال آشنا به برنامه حسابداری و کلیه اموراداری محدوده‌جمهوری -107 .

66400103 , 09122002229