استخدام حراست در بیژن

استخدام حراست در بیژن

شرکت بیــــژن ************* X حراست # قابلیت انجام کار شیفت # دارای سابقه کار مرتبط # حداکثر 40 سال # مناطق غرب و جنوب تهران مراجعه حضوری : آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان احمدیان (15) پلاک 8 تلفن تماس : # مراجعه حضوری همه روزه به همراه یک قطعه عکس پرسنلی و مدارک شناسایی . .

61966