استخدام کارمند اداری آقا

استخدام کارمند اداری آقا

کارمند اداری آقا تحصیلات کارشناسی با سابقه حداقل 5 سال مرتبط ساکن غرب تهران نیازمندیم ( داخلی 115) .

46055468