استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

تعدادی خانم و آقای دیپلمه ، دانشجو و لیسانس حسابداری ، حقوق ، کامپیوتر و سایر رشته ها نیازمندیم 61 و .

66571560