کارگر رویه کوب مبل

کارگر رویه کوب مبل

به کارگر رویه کوب مبل و خیاط ماهر مبل خانم یا آقا ( محدوده دروازه شمیران ) .

09127972675