فروشنده

فروشنده

فـروشنده جهت سبزی خردکنی و ترشی 2 شیفت 9صبح الی 3 ظهر یا 3 ظهر الی 9 شب حقوق 3 م میدان امام‌حسین خ مرتجایی نبش کوچه اسلامی‌نیازمندیم .

09121910660