استخدام آشپـز ماهـر

استخدام آشپـز ماهـر

آشپـز ماهـر مسلط به پخت غذاهای ایرانی منظم و آشنا به پروتکل های بهداشتی حقوق و مزایای توافقی بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی تماس .

09366621818