کارگرساده رستوران

کارگرساده رستوران

نیازمند تعدادی نیروی رستوران کارگرساده رستوران سالن کار خانم،آقا،تخته کار کمک آشپز و ظرفشوی باحقوق مکفی3وعده غذا،ناهار جای خواب (رستوران نیستان) و .

09361065447 , 33857499