استخدام کارمند فروش خانم

استخدام کارمند فروش خانم

یک شرکت معتبر به یک نفر خانم جهت امور اداری مسلط به آفیس حقوق وزارت کار + بیمه محدوده خیابان شهید بهشتی نیازمند است .

88507025 , 09054409143