استخدام سرپرست تولید

استخدام سرپرست تولید

سرپرست تولید آشنا به دستگاه های بادکن پلاستیک در یک کارخانه تولید پلاستیک شهرک صنعتی پرند Info.mkp@gmail. Com .

1399