استخدام برشکار

استخدام برشکار

به یک نفر برشکار یا قیچی کار ماهر تریکو زنانه نیازمندیم. خ لبافی نژاد حقوق عالی .

09126907123