استخدام مدیر تولید

استخدام مدیر تولید

مدیر تولید آشنا به فرآیند تولید در یک کارخانه تولید پلاستیک پرند Info.mkp@gmail. Com .

1399