استخدام مراقب خانم

استخدام مراقب خانم

نیروی مراقب خانم جهت نگهداری از سالمند خانم پوشکی محدوده‌آبسرددماوند‌باغ‌گیلاس شبانه روزی حقوق 500 / 6 شماره تماس .

09387951766