استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

شرکت معتبر خودروسازی دعوت به همکاری می نماید انتظامات آقا 27 الی 35 سال حداقل 5سال سابقه کار مرتبط حداقل دیپلم اشنایی با کامپیوتر توانایی رانندگی با خودرو های اتوماتیک شیفت روز و شب کیلومتر20 جاده مخصوص کرج داخلی200 .

49247