استخدام کارشناس DCC

استخدام کارشناس DCC

کارشناس DCC مسلط به زبان انگلیسی برای شرکت ساختمانی جهت کارگاه کرج و دفتر تهران ارسال رزومه به ایمیل : .

Karyar.abs@gmail.com