استخدام نجار MDF کار

استخدام نجار MDF کار

کارگر نجار MDF کار ماهر و نیمه ماهر شهرقدس قلعه حسن خان .

09125857187 , 09126601813