استخدام کارمند فروش

استخدام کارمند فروش

استخـدام فروشنـده جوانان فعال و با انگیزه درآمد ماهیانه 8 میلیون با شرایط و مزایای ویژه (نصیری) .

09121260775