فروشنده آقا جهت فروش

فروشنده آقا جهت فروش

فروشنده آقا جهت فروش تلفنی محصولات‌آرایشی دردفتر فن بیان‌قوی‌وروابط‌عمومی‌بالا(معرفی مشتری از طرف شرکت) حقوق‌ثابت4میلیون+بیمه،سن‌تا35 مترودروازه‌دولت،،تماس‌وارسال‌رزومه .

09380000280