استخدام پرسکار

استخدام پرسکار

به یکنفر خانم جهت اتو بسته بندی کار پوشاک (محدوده شهرک اکباتان ) .

09124114331