منشی  خانم

منشی خانم

منشی خانم آشنا به آفیس و امور اداری محدوده شادآباد .

09120703846