استخدام یک نفر تراشکار ماهر

استخدام یک نفر تراشکار ماهر

به یک تراشکار ماهر جهت کار در قالبسازی نیازمندیم (حومه یافت آباد) .

09123455184