استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران

نیروی کار بابت کنترل ابعادی و جوش در کارگاه ساخت اسکلت های صنعتی و ساختمانی، ترجیحا کارشناس عمران حداقل دو سال سابقه کار محدوده سه راه آدران .

09338301755