استخدام کارشناس بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی

کارشناس بازرگانی با تحصیلات مهندسی متالوژی جهت فعالیت شرکت فورج و نورد سبک جوان ، فعال ، روابط عمومی بالا و خوش برخورد جاده مخصوص کرج محدوده ایران خودرو -9 .

44909358info@wagon-asa.ir