تعدادی راننده پایه 2 و 3

تعدادی راننده پایه 2 و 3

تعدادی راننده پایه 2 و 3 جهت کار با خودروی وانت و نیسان ترجیحا شرق تهران .

77784892