استخدام خیاط ماهر و نیمه ماهر

استخدام خیاط ماهر و نیمه ماهر

تعدادی خیاط ماهر و نیمه ماهر زیگزاگ دوز و میاندوز و راسته باحقوق بالا شهرک مریم ، اندیشه .

09388255535