باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

باروژ - استخدام کانتر کار خانم یا آقا

فست فود باروژ کانتر کار /سالن کار / ویتر بیمه - صبحانه ناهار - شام - خوابگاه (رایگان) 8و .

22037267 , 09120788925