کارگر ساده جهت کاردرانبار

کارگر ساده جهت کاردرانبار

به تعدادی کارگر ساده جهت کار در انبارکتاب محدوده میدان انقلاب .

09194164538