استخدام خیاط چرخکار  و نمونه دوز

استخدام خیاط چرخکار و نمونه دوز

# به تعدادی نمونه دوز ماهـر (آقا) با حقوق بالا با جای خواب نیازمندیم # .

09105591859