استخدام سرپرست کارگاه

استخدام سرپرست کارگاه

سرپرست کارگاه نظارت بر پروژه‌های اجرایی پیمانکاران، بررسی و ارائه پیشرفت پروژه‌ها نظارت و ثبت کلیه ورود و خروج‌های کارخانه حداقل 3سال سابقه انجام پروژه‌های ساختمانی کارخانه:شمس‌‌آباد(با سرویس) کارت‌پایان‌خدمت‌یامعافیت‌الزامیست (داخلی208و206) ـ021 تماس-واتساپ .

61672 , 09911832449f.zarinkam@arvatools.com