استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

کارگر ساده جهت کار تولیدی نیازمندیم (یوسف آباد) .

, , 88726472