استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

به یک نفر جوان فعال ( آقا ترجیحا" متاهل ) جهت انجام کارهای تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم . / .

66402167 , 66969172