استخدام نقاش و صافکار

استخدام نقاش و صافکار

نقاش اتومبیل ماهر و نیمه ماهر متعهد و با اخلاق حقوق توافقی نیازمندیم .

09122684857