استخدام کانترکار - وسط کار آقا جوان

استخدام کانترکار - وسط کار آقا جوان

# به کانتر کار - وسط کار آقا جوان # با سابقه کار * جهت بسته بندی غذا * جهت کار در رستوران نیازمندیم . .

09196023025