استخدام نیروی خدماتی آقا

استخدام نیروی خدماتی آقا

شرکت معتبر خودروسازی دعوت به همکاری می نماید نیروی خدماتی آقا حداقل دیپلم27 الی 40 سال ظاهری آراسته آشنا به تشریفات حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط کیلومتر20 جاده مخصوص کرج داخلی200 .

49247