استخدام کارگرساده خانم و آقا

استخدام کارگرساده خانم و آقا

کارگرساده خانم و آقا جوان جهت شیفت روز و شب (حوالی بهارستان) .

33987423 , 09124134470