استخدام 2 نفر نیروی ماهر تاسیساتی و موتورخانه

استخدام 2 نفر نیروی ماهر تاسیساتی و موتورخانه

به 2 نفر نیروی ماهر جهت امور تاسیساتی و موتورخانه نیازمندیم (تماس 8 الی 18) .

09191924320