تکنسین هوشبری

تکنسین هوشبری

تکنسین بیهوشی یا پرستار جهت کار در درمانگاه تخصصی پوست و مو تمام وقت دو شیفت صبح و عصر محدوده شهرک غرب با بیمه و حقوق و مزایا .

09019066747 , ,