استخدام کارشناس

استخدام کارشناس

یک شرکت مهندسی در شهر قدس جهت کادر دفتر فنی خود به کارشناس مکانیک خانم مسلط به نقشه کشی صنعتی ونرم افزار های مکانیکال نیازمند است ارسال .

رزومهinfo@mirabco.com