استخدام منشی خانم وآقا جهت کارگاه MDF آشنابه حسابداری

استخدام منشی خانم وآقا جهت کارگاه MDF آشنابه حسابداری

منشی خانم و آقا آشنابه امورحسابداری درکارگاه جهت کارگاه تولیدی MDF دررسالت-دلاوران (فوری) .

09123438514